Munkavédelmi és munkabiztonsági szolgáltatásaink


A munkavédelemi szolgáltatásunkról röviden

A munkavédelmi szolgáltatásaink célja a biztonságos és az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés, ami minden munkáltatónak és  munkavállalónak érdeke. Ha Önnek legalább egy fő alkalmazottja van, akkor a Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény Önre is vonatkozik.

Magyarországon a munkavédelmi szaktevékenységet megfelelő végzettséggel rendelkező (munkavédelmi technikus és munkavédelmi szakmérnök) végezheti. Kollégáink rendelkeznek a szükséges munkabiztonsági képesítésekkel.

Az EHSM Labor Kft. a következő tevékenységekkel segíti az Ön cége számára munkavédelemmel kapcsolatos kötelezettségek ellátását:

 • Munkavédelmi-szabályzat készítése,

 • Munkavédelmi oktatás megtartása, dokumentálása,

 • Munkavédelmi oktatási tematika kidolgozása,

 • Kockázatértékelés elkészítése,

 • Kémiai kockázatértékelés elkészítése,

 • Egyéni védőeszközök juttatás rendjének kidolgozása,

 • Soron kívüli ellenőrzés elvégzése;

 • Folyamatos havi munkabiztonsági szaktevékenység ellátása;

 • Orvosi alkalmassági vizsgálatok rendjének kidolgozása,

 • Villamos biztonsági és érintésvédelmi felülvizsgálatok megszervezése,

 • Veszélyes gépek üzembehelyezése;

 • Időszakos biztonsági felülvizsgálatok elvégzése;

 • Munkavédelmi üzembehelyezés elkészítése;

 • Mentési terv elkészítése;

 • Munkabalesetek kivizsgálása;

 • Időszakos helyszíni bejárások megtartása, dokumentálása.

A munkavédelem a szervezett kereteken belüli munkavégzésre vonatkozó egészségügyi és biztonsági követelmények összességét jelenti, ezt törvények, rendeletek, intézményi előírások és szervezeti intézkedések is támogatják.

A munkavédelem célja, hogy megóvja a szervezetten munkát végző emberek egészségét, munkavégző képességét és humanizálja a munkakörülményeket.

A munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit is úgy kell megteremteni a munkát végző ember számára, hogy megelőzhetőek legyenek a foglalkozással összefüggő megbetegedések és a munkabalesetek.

Miért fontos a teljeskörű munkavédelem?

Ha az ember a saját maga alkotta berendezéseket, gépeket, eszközöket biztonságossá tudja tenni, akkor a foglalkozási ártalmak és a munkabalesetek is megelőzhetőek. A munkabiztonság a veszélytelen technika, technológia alkalmazásával valósítható meg. Mivel a veszélytelen technika általában nem megvalósítható (mivel teljes, 100%-os biztonság nem létezik) vagy csak nagyon nagy költségráfordítással lenne megvalósítható, éppen ezért a biztonságtechnika feladata, hogy megóvja a munkát végzőket a munka ártalmaitól. A munkavállalók és a munkáltatók számára egyaránt fontos (legalábbis egyaránt fontosnak kellene lennie) a munkahelyek megfelelő ergonómiai kialakítása, a zaj csökkentése, a nemdohányzók védelme stb.

A munkavédelemnek két fő területe van. Az egyik a munkaegészségügy a másik pedig a munkabiztonság.

A munkabiztonság meghatározza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályokat és ellenőrzi ezen szabályok betartását. A munkabiztonság által támasztott követelmények betartásával megvalósíthatóak a balesetmentes munkavégzés feltételei. A munkavédelmi szabályok és előírások betartásával csökken a veszélyforrások száma.

Veszélyforrásnak minősül minden olyan tényező, amely a munkavégzés során vagy azzal összefüggésben jelentkezik és a munkát végzőre vagy a munkavégzés környezetében lévő emberekre ártalmat vagy veszélyt jelent.

A munkaegészségügyi tevékenység célja, hogy a munkavállaló egészségét megóvja a munkahigiénia és a foglalkozás-egészségügy révén.

A munkahigiénia feladata a munkakörnyezetből származó egészségkárosító kockázatok és veszélyek előrelátása, felismerése, értékelése és kezelése.

A foglalkozás egészségügy feladata pedig a munkavégzésből származó vagy a munkakörnyezet okozta megterhelések és igénybevételek vizsgálata, a munkát végző személy munkaköri alkalmasságának vizsgálata, ellenőrzése és elősegítése.