Szeretné tudni, hogy az Ön vállalkozása megfelelne egy szakhatósági ellenőrzésen?

Gyors tesztünk segítségével könnyedén tájékozódhat

  1.Rendelkezik érvényes munkahelyi kockázatértékeléssel?IgenNemNem vonatkozik
  2.Rendelkezik egyéni védőeszköz juttatás renddel?IgenNemNem vonatkozik
  3.Rendelkezik munkaköri alkalmassági vizsgálatok renddel?IgenNemNem vonatkozik
  4.Rendelkezik érvényes érintésvédelmi felülvizsgálat jegyzőkönyvével?IgenNemNem vonatkozik
  5.Rendelkezik munkavédelmi oktatási naplóval és tematikával?IgenNemNem vonatkozik
  6.Rendelkezik időszakos biztonsági felülvizsgálatoknak a dokumentumaival?IgenNemNem vonatkozik
  7.Rendelkezik az áramvédő kapcsolók ellenőrzésének a dokumentumaival?IgenNemNem vonatkozik
  8.Rendelkezik érvényes tűzvédelmi szabályzattal?IgenNemNem vonatkozik
  9.Rendelkezik tűzvédelmi üzemeltetési naplókkal?IgenNemNem vonatkozik
  10.Rendelkezik tűzvédelmi oktatási naplóval és tematikával?IgenNemNem vonatkozik
  11.Rendelkezik érvényes villamos berendezések időszakos felülvizsgálatok dokumentumaival?IgenNemNem vonatkozik
  12.Rendelkezik érvényes kémiai kockázatértékeléssel?
  (veszélyes vegyi anyagok jelenléte esetén)
  IgenNemNem vonatkozik
  13.Rendelkezik érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványokkal?
  (nyílt láng használatával járó munkavégzések esetén)
  IgenNemNem vonatkozik
  14.Rendelkezik biztonsági és egészségvédelmi tervvel?
  (építőipari vállalkozásoknál)
  IgenNemNem vonatkozik
  15.Rendelkezik munkavédelmi koordinátorral?
  (építőipari vállalkozásoknál)
  IgenNemNem vonatkozik

  A kiértékelést emailben küldjük el az Ön részére.

  Kérjük, küldésgombra történő kattintás után várjon 5-10mp-et, amíg a rendszer itt visszaigazolja a küldés eredményességét!

  Munkavédelmi előírások

  Törvények:

  1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről.

  1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről.

  1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról.

  1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről.

  1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről.

  1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól.

  1999. évi XLII. törvény
  a nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól.

  2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról.

  Kormányrendeletek:

  89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról.

  217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról.

  218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről.

  98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokról.

  280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a környezeti zajról és kezeléséről.

  66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet a közúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről.

  224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól.

  191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről.

  192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről.

  193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről.

  354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről.

  167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről.

  219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről.

  273/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról.

  323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről.

  373/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
  a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről.

  377/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a katasztrófa-egészségügyi ellátásról.

  EüM rendeletek:

  6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet a keszonmunkákról.

  25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről.

  50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről.

  61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről.

  65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről.

  26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről.

  44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól.

  30/2001. (X. 3.) EüM rendelet a külső munkavállalók munkahelyi sugárvédelméről

  22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségügyi és munkabiztonsági követelményekről.

  66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségügyi és munkabiztonsági követelményekről.

  12/2006. (III. 23.) EüM rendelet az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről.

  22/2010. (V. 7.) EüM rendelet a munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás expozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről.

  EüM-SzCsM együttes rendeletek:

  25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról.

  SzCsM-EüM együttes rendeletek:

  3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről.

  4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről.