Villamos biztonsági felülvizsgálat

Cégünk főprofilja munkavédelmi – tűzvédelmi – környezetvédelmi szaktanácsadás.
Az ügyfeleink igényeihez igazodva villamos biztonsági felülvizsgálatokkal bővítjük tevékenységi körünket:

Villamos biztonsági felülvizsgálat: a villamos berendezések olyan részletes – a méréseket és azok számszerű eredményének kiértékelését is tartalmazó – különleges erősáramú villamos szakképzettséget igénylő ellenőrzése, amely alkalmas arra, hogy kimutassa, teljesíti-e az a vonatkozó szabványok vagy azokkal egyenértékű műszaki megoldásokat tartalmazó műszaki előírások valamennyi kritériumát, továbbá a villamos berendezés első ellenőrzéskor és a rendszeresen ismétlődő időszakos vizsgálatok során végzett teljes körű felülvizsgálat, amely magába foglalja a villamos berendezés áramütés elleni védelmének és az általános szabványos állapotának (tűzvédelmi jellegű) vizsgálatát.

Az ellenőrzések gyakoriságát jogszabály írja elő, ezek alapján a villamos biztonsági felülvizsgálatot el kell végezni:

Jelentős villamos berendezésen (>32A) , munkahelynek minősülő helyeken, valamint minden egyéb helyen 3 évente.

A villamos biztonsági felülvizsgálat célja, hogy a vizsgált villamos berendezés, szabványosan, az érvényben lévő műszaki követelményeknek megfelelően lett-e kialakítva. Az időszakos felülvizsgálat célja annak megálapítása, hogy a villamos berendezés állapota nem romlott le olyan mértékben, hogy az veszélyt jelentsen a környezetére. A felülvizsgáló a vonatkozó szabványok és előírások tudatában, azok alkalmazásával megvizsgálja a villamos berendezést, feltárja a hibákat és a vizsgálati eredményeket a minősítő iratban dokumentálja.

A felülvizsgálat szemrevételezéssel, illetve érintésvédelmi célműszerekkel való méréssel történik, ezt követi az adatok kiértékelése, majd mérési jegyzőkönyvek, minősítő iratok készülnek.

Felülvizsgálat korábbi megnevezései: Érintésvédelmi felülvizsgálat (áraműtés elleni védelem felüvizsgálata), Erősáramú berendezések felülvizsgálata (tűzvédelmi felülvizsgálat)

Forrás, jogszabályi háttér:

40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet

10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet

 

További szolgáltatásaink:

  • Villámvédelmi felülvizsgálat
  • Villamos kézi szerszámok felülvizsgálata
  • Villamos elosztószekrények hőkamerás felülvizsgálata
  • Hegesztőgépek 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet szerinti felülvizsgálata