Hazánkban minden évben több súlyos, halálos munkabaleset történik a mezőgazdaságban. Munkavédelmi szempontból a mezőgazdasági ágazat az egyik legveszélyesebb a baleseti veszélyforrások és az egészségkárosító kockázatok lehetősége miatt.

A növénytermesztés, az állattenyésztés, a vadgazdálkodás és a kapcsolódó szolgáltatások a Munkavédelmi törvény rendelkezése alapján II. veszélyességi osztályba tartozik.

Ezért a munkáltatónak kötelessége munkabiztonsági szakembert megbíznia a munkavédelmi szaktevékenységek ellátására.

A munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező munkabiztonsági szakember feladatai:

 • Veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia munkavédelmi szempontú vizsgálatának elvégzése pl: hígtrágya tárolók, szárító és takarmányfüllesztő berendezések
 • Az időszakos biztonsági felülvizsgálatok elvégzése pl: emelőgépek és mezőgazdasági erőgépek
 • Munkahely, egyéni védőeszköz, munkaeszköz, technológia ellenőrzése
 • Mentési terv elkészítése
 • A megelőzési stratégia kidolgozása
 • Kockázatértékelés elvégzése mezőgazdasági szervezetnél
 • Kémiai kockázatértékelés elvégzése pl: növényvédő szerek
 • Munkavédelmi oktatás megtartása a mezőgazdasági szervezetnél
 • Az egyéni védőeszköz juttatása belső rendjének meghatározása
 • Munkabalesetek kivizsgálása

A biztonságos és az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés mellett a tűz elleni védekezést se szabad elhanyagolni a munkáltatóknak és a munkavállalóknak.

A tűz elleni védekezés érdekében a tűzvédelmi szakember feladatai:

 • Tűzvédelmi szabályzat kidolgozása (5 fő munkavállaló és 50 fő befogadóképességű létesítmény esetén)
 • Tűzriadó terv elkészítése
 • Menekülési útvonalak kijelölése
 • Kiürítési számítás elvégzése
 • Tűzvédelmi oktatás megtartása
 • Betakarítás előtti tűzvédelmi gépvizsgálat
 • Tűzvédelmi felülvizsgálatok elvégzése és tűzvédelmi üzemeltetési naplók vezetése pl: tűzoltó készülékek, tűzgátló lezárások, biztonsági világítások és menekülési útirányt jelzők, hő-, és füst elleni védelem megoldásai