Környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatásaink


A környezetvédelem szabályainak betartása

A munkavédelem és tűzvédelem mellett nem szabad megfeledkezni a környezetvédelmi feladatok ellátásáról sem. Legyen akármennyire is szabályozott terület a környezetvédelem, önmagában a jogszabályi keretek nem elegendők, jelentős szemléletváltásra is szükség van. Célunk, hogy egy tisztább, egészségesebb környezetben éljünk, éppen ezért szeretnénk segítséget nyújtani a változtatásban, észre kell venni a környezeti problémákat.

A környezettudatos működés egy vállalkozás életében is fontos. A vezetőség felelőssége, hogy milyen példát mutat az alkalmazottaknak. A tudatos működéssel kisebb terhet róhat a környezetre és ezzel elősegítheti a vállalat környezeti és társadalmi felelősségét egyaránt.

 1. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

Az EHSM Labor Kft. főbb környezetvédelmi feladatai:

Hulladéklerakási járulékkal kapcsolatos bejelentések és bevallások elkészítése, tanácsadás
Hulladékgazdálkodási szabályzat elkészítése, folyamatos karbantartása, szükség szerinti változtatása
Hulladékszállítási-, begyűjtési- és kezelési engedélykérelmek elkészítése
Légszennyező források bejelentése
Környezetvédelmi szaktanácsadás, jogszabályok értelmezése
Hatósági ellenőrzés esetén személyes közreműködés
Hatósággal való kapcsolattartás, ügyintézés

 • 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról

Környezetvédelmi megbízottként az EHSM Kft. feladata:

– a telephely környezetvédelmi szempontú ellenőrzését, bejárások elvégzését,
– az előzetesen feltárt hiányosságok visszaellenőrzését,
– javaslattétel a probléma, szabálytalanság megszüntetésre, figyelemmel, tekintettel a környezethasználó anyagi terhelhetőségére,
– hulladék nyilvántartások vezetésének ellenőrzése, üzemnapló (pontforrás, szennyvizes, stb.) vezetésének ellenőrzése,
– környezetvédelmi mérések, felülvizsgálatok elvégzéséhez akkreditált laboroktól ill. környezetvédelmi mérnökirodáktól árajánlatok bekérése
– kapcsolatot tart a környezetvédelmi, vízügyi, tisztiorvosi hatósággal, ellenőrzésükkor képviseli a megbízót,
– környezetirányítási rendszer megléte esetében a környezeti tényezők hatáselemzésének elvégzése, jogszabály lista frissítése
– környezetterhelési díjnyilvántartó táblázatok és a jogszabályokban, ill. az illetékes környezetvédelmi hatóság határozata által előírt nyilvántartási, jelentési kötelezettségeket teljesíti, az éves bevallásokat elkészíti,
– környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási adatszolgáltatások, bejelentésék elkészítése
– A megbízó tevékenységével összefüggő környezetvédelmi jogszabályokat naprakészen ismeri, javaslatot tesz érvényesítésükre, betartásukra. Az esetlegesen a cég tevékenységét érintő változásokról értesítést küld.
– A meglévő engedélyek érvényességét vizsgálja, előkészíti azokat a változáshoz.
– Adatot szolgáltat környezetvédelmi ügyekben a Megbízó képviselőjének kérésére, az ő engedélyével külső partner (szakhatóság, vállalkozás) felé.
– A dolgozók környezetvédelmi oktatása.

 

ADR – Biztonsági tanácsadás és oktatás

Tanácsadó Kollégáink felkészítik Önöket egy hatósági ellenőrzésre, a következő feladatokat látjuk el:

 • A szállított áru megnevezés, UN szám ellenőrzése
 • Az ADR 1.1.3.6 szerinti mennyiségi határ ellenőrzése
 • Fuvarokmány ellenőrzése
 • Írásbeli utasítás elkészítése
 • Jármű jóváhagyási igazolás ellenőrzése
 • Járművezető oktatás megtartása és oktatási bizonyítvány elkészítése
 • Az áruk szállítása engedélyezett
 • A szállítás módjára (küldeménydarabos, ömlesztett, tartányos) vonatkozó előírások
 • Együvé rakási tilalom ellenőrzése
 • A rakomány berakása és rögzítése, árukezelés ellenőrzése
 • Szivárgás vagy sérült küldeménydarab ellenőrzése
 • Csomagolóeszközök, UN jelölése, tartály és tartány jelölés
 • Küldeménydarabok jelölése (pl. UN szám) és bárcázása
 • Nagybárcák a tartányon, konténeren, járművön
 • Jármű/szállítóegység/konténer jelölésének ellenőrzése (narancssárga tábla, magas hőmérséklet jele)
 • Az ADR-ben előírt általános célú biztonsági felszerelés ellenőrzése
 • Szállított árunak megfelelő felszerelésének ellenőrzése
 • Az írásbeli utasításban előírt további felszerelések ellenőrzése
 • Tűzoltó készülék(ek) beszerzés, felülvizsgálata és karbantartás

Ellenörző hatóság: Katasztrófavédelem