Munkahelyi mérések elvégzését az alábbi szakterületeken vállaljuk:

 

  • Munkahelyi zajmérés

A 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet szerint, szakértő munkatárssal, kalibrált mérőműszerrel végezzük. A mérési pontok meghatározásában segítünk.  A jogszabálynak megfelelő mérőműszeres vizsgálatokat végzünk és a kiértékeléseket követően jegyzőkönyvet készítünk. Joghatással járó jegyzőkönyvet készítünk, amit az illetékes Munkavédelmi Hatóság elfogad.

  • Munkahelyi rezgésmérés 

A méréseket a 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet alapján végezzük, a vonatkozó szakterület szakértői engedélyével rendelkező munkatárs méri, elemzi, kiértékeli és a készíti el a jegyzőkönyvet. Kéz-karra ható rezgést és egésztestre ható rezgést mérünk a kalibrált mérőműszerünkkel.

  • Munkahelyi klímaparaméterek vizsgálata (hőmérséklet, páratartalom, huzat)

A Megbízó által meghatározott paramétereket vizsgáljuk a 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet szerint. A kalibrált mérőműszeres vizsgálatok mellet szakértői véleményt állítunk ki. A jegyzőkönyvek formai és tartalmi követelményei megfelelőek egy hatósági munkavédelmi ellenőrzésre.

  • Munkahelyi megvilágítás mérés (belső és kültéri)

A vonatkozó szabványok által elvégezzük a helyiségek-munkahelyek fénymérését (lux mérését). Fontos a szakértői munka és a kalibrált mérőműszeres értékek kiértékelése. A mért értékeket a vonatkozó szabványokban rögzített határértékekkel hasonlítjuk össze. A végén jegyzőkönyvben rögzítjük az eredményeket. 

  • Munkahelyi légszennyezők vizsgálata (por, rost, fémek, oldószerek, vegyi szennyezők, gázok)

A mérendő komponenseket előre egyeztetjük a Megrendelővel. A munkahelyi légtér elemzéseket és mintavételezéseket elvégezzük és a vizsgálatok végén szakértői összefoglalő értékelés készül. Vonatkozó jogszabály: 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet

A munkahelyi mérések mellett vállaljuk munkahelyi fény-és megvilágításmérés, munkahelyi légszennyező anyagok vizsgálata és munkahelyi zaj- és rezgésvédelem szakterületeken szakértői vélemény kiadását. 

Szakértő munkatársunk:

Csikós Kristóf

Munkahelyi fény- és megvilágításmérés szakértő

Munkahelyi légszennyező anyagok vizsgálata szakértő

Munkahelyi zaj- és rezgésvédelem szakértő