Építkezések munkavédelme

Az EHSM Labor Kft. teljeskörű munka- és tűzvédelmi szolgáltatást nyújt építőipari vállalkozások számára. Célunk, hogy segítsünk a szigorú törvényi előírásoknak való megfelelést, a munkabalesetek megelőzését és a bírságok elkerülését.
Miben tud cégünk segíteni Önnek?

Elkészítjük az Ön építkezési munkahelyére vonatkozó speciális dokumentumokat, mint például:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     • Kockázatértékelés: A megelőzés egyik eszköze a kockázatértékelés, feltárja és meghatározza mindazokat a valószínűsíthetően bekövetkező egészségkárosító hatásokat és veszélyforrásokat, amelyek a munkafeladatokat végzőkre veszélyt vagy károsodást jelenthetnek. Célja olyan intézkedések meghatározása, amelyekkel a kockázat mértéke elfogadható mértékűre csökkenthető, valamint alacsony szinten tartható. Kockázatértékelést a tevékenység megkezdése előtt, háromévente, indokolt esetben – pl. tevékenység megváltozása -, valamint soron kívül – tevékenység, technológia, munkavégzés módjának hiányosságaival összefüggésben munkabaleset, megbetegedés történt- szükséges elkészíteni.

• Egyéni védőeszköz szabályzat: Egyéni védőeszköz minden olyan eszköz, amelyet a munkavállaló azért visel vagy tart magánál, hogy az a munkavégzésből eredő kockázatokat, az egészséget nem veszélyeztető mértékűre csökkentse.
Nem minősül védőeszköznek a közönséges munkaruha, amelyet nem a munkavállaló biztonságának és egészségének védelmére terveztek.

• Orvosi alkalmassági vizsgálatok rendje: Munkába állás előtt a munkavállalónak előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálaton kell részt vennie. A vizsgálatok elvégzésének rendjét és eredményét a munkáltatónak írásban kell dokumentálnia.

• Veszélyes gépek felülvizsgálati jegyzőkönyvei: A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá kell vonni a veszélyes technológiát, valamint veszélyes munkaeszközt, amelyek rendeltetésszerű és biztonságos üzemeltetéséhez, használatához vonatkozó dokumentáció előírja. Veszélyes az a munkaeszköz, amelynél a munkavállalók egészsége, testi épsége, biztonsága megfelelő védelem hiányában károsító hatásnak lehet kitéve.

• Biztonsági és egészségvédelmi terv: Építési tevékenység során a kivitelező köteles munkavédelmi koordinátort igénybe venni. A munkavédelmi koordinátor az építőipari terv készítése és kivitelezése során biztonsági és egészségvédelmi terv készítésével vesz részt.

Munkavédelmi koordinátor feladatai:

• koordinálja a munkavédelmi előírások betartatását a kivitelezés során
• szakmailag ellenőrzi a biztonsági és egészségvédelmi tervet
• összeállítja a munkavédelmi követelményeket
• munkafolyamatok ellenőrzése
• közreműködik a különböző munkáltatók közti tevékenységek összehangolásában
• bontási munkálatokhoz terv készítése
• építési állványokat csak meghatározott dokumentáció alapján lehet elkészíteni, felállítani és bontani. Használatba vétel előtt dokumentáltan vizsgálatnak kell alávetni
• előzetesen és folyamatosan szükséges elvégezni:
– közlekedési útvonalak meghatározása
– hulladékkezelés szabályainak meghatározása
– tárolási területek meghatározása

Cégünk segít a munkáltatóknak a következő biztonsági intézkedéséket betartatásában, mint például:
• Biztonsági és egészségvédelmi koordinátori feladatok ellátása
• Leesés elleni védelem biztosításának ellenőrzése
• Veszélyes területek lekerítésének ellenőrzése
• Egyéni védőeszközök használatának ellenőrzése
• Emelőgépek üzembe helyezése
• Munkaterületek és dolgozók ellenőrzése
Fő feladatunk munkavédelmi koordinátorként a különböző építkezési folyamatok biztonságos összehangolása.
Ellenőrizzük az építési munkahelyeken az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002 (II.20.) SzCsM- EüM együttes rendelet előírásainak betartását.
Munkánkra garanciát vállalunk, szolgáltatóit felelősség biztosítással rendelkezünk.

Források:
Munkavédelmi előírások az építési munkahelyeken (4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM egy. rend.)
Munkavédelmi törvény
30/1996. (XII.6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről