A vendéglátásban esetlegesen előforduló balesetek megelőzése érdekében a munkáltatónak gondoskodnia kell az alábbiak betartásáról:

Munkahely céljára csak olyan építmény alkalmazható,

 • mely megfelelő szerkezetű, szilárdságú, megfelelően tisztítható határoló felületekkel,
 • belmagassággal, légtérfogattal, közlekedési útvonallal rendelkezik,
 • az ablakoknak biztonságosan nyithatóknak, zárhatóknak, beállíthatóknak és rögzíthetőknek kell lenniük,
 • a munkahely padlózata és közlekedési útjai feleljenek meg a munkavégzés jellegének és az ebből fakadó tisztítási követelményeknek, a várható legnagyobb igénybevételnek, felületük csúszásmentes, egyenletes, botlás- és billenésmentes legyen.
 • Kötelező orvosi vizsgálat
 • Az Mvt. írja elő, hogy az egyéni védőeszköz használatának előírását írásban kell rögzíteni, de célszerű az egyéni védőeszköz eljárási rendjét is utasításban, Munkavédelmi Szabályzatban rögzíteni (pl. raktározás, kiadás, selejtezés stb.). Az egyéni védőeszközökre vonatkozó előírásoknak mindig az adott munkakörülményekhez kell igazodnia.
 • Munkabalesetek kivizsgálása

Konyhára vonatkozó munkavédelmi szabályok:

 • Nyitott főző- és olvasztó edények felett elvezetőkürtővel ellátott elszívó berendezést kell kialakítani.
 • Elektromos működésű főző-sütő berendezés bekapcsolt állapotát jelzőfénnyel kell jelezni.
 • Tűz- és robbanásveszélyes anyaggal átitatott ronggyal vagy más eszközzel tüzelő- és fűtőberendezést tisztítani nem szabad!
 • Bárdot, kést, fenőacélt, illetve más kéziszerszámot csak az erre kijelölt helyen szabad tárolni.

 

A tűz elleni védekezés érdekében a tűzvédelmi szakember feladatai:

 • Tűzvédelmi szabályzat kidolgozása (5 fő munkavállalói létszám felett vagy 50 fő befogadóképességgel rendelkező létesítmény)
 • Tűzriadó terv elkészítése és gyakoroltatása
 • Menekülési útvonalak kijelölése
 • Kiürítési számítás elvégzése
 • Tűzvédelmi oktatás megtartása
 • Biztonsági terv
 • Rendezvények tűzvédelmi megbízott feladatainak az ellátása
 • Tűzvédelmi felülvizsgálatok elvégzése és tűzvédelmi üzemeltetési naplók vezetése pl: tűzoltó készülékek, tűzgátló lezárások, biztonsági világítások és menekülési útirányt jelzők, hő-, és füst elleni védelem megoldásai